Hinge og Omegns Jagtforening

En lokal jagtforening under Danmarks Jægerforbund.

Foreningens aktiviteter kan ses i Aktivitets Kalenderen.

Formand:
Torben Ryberg Nielsen
Vestervangen 12
8620 Kjellerup
Tlf.: 8688 2987
Kasserer:
Ole Dahlgaard
Blodbøgen 2
8620 Kjellerup
Tlf.: 3063 9918