Hinge Sø
På cykel

Adgang til Hinge sø kan ske ved Hinge Søbad, hvor der er parkerings mulighed.
Ved søbadet er der et grønt område, badebro og toiletter.
Og fra foråret 2021 også shelters.
Hinge Sø ligger i en sidedal til Gudenåen, lidt nord for Silkeborg i den sydligste del af det tidligere Viborg Amt. Søen har et areal er 0,914 km² og et oplandsareal på 53,8 km²; Gennemsnitsdybden i søen er 1,23 meter og er 2,6 meter på det dybeste sted.