Hinge Kirke
Viborg Stift
Hinge Kirke er en af de ældste teglstenskirker i Danmark. Den er bygget i midten af 1200-tallet, måske er det munkene fra det nærliggende Allingkloster, der har stået for byggeriet.
Tiden har været hård ved teglstensbyggeriet, og de oprindelige teglsten ses tydeligst i kirkens østlige del med skråkantsoklen og det tilmurede vindue i apsis.
Tårnet, som det ser ud nu, er fra en restaurering foranstaltet af J.A. Fischer til Allinggård i 1779, hvilket kan ses på vindfløjen (i en novelle af Blicher er Fischer omtalt som Fruentimmerhaderen. Hans grav ses på Grønbæk kirkegård)

Kirken er åben alle dage fra solen ringes op og til den ringes ned. I sommerhalvåret kl. 7-18. I vinterhalvåret kl. 8-16.
Informationshæfte om Hinge Kirke kan købes i kirken.

Hinge Kirke:
Tingskrivervej 24

Sognepræst:
Mikael Holst Kongensholm
Præstegården
Tingskrivervej 28 a
8620 Kjellerup
Tlf.: 8688 6005

Billeder af præstegården.

www.hingesogn.dk   
Links til Hinge Sogns FaceBook: KLIK på Hinge Kirke (billedet herover)