Skolen i Nørskovlund
Skolen i Nørskovlund hører under Ans Skole og er Silkeborg Kommunes inklusionscenter for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret. Her går primært elever i 0.-6. klasse, mens de ældste elever i udskolingen går på Ans Skole.

Genvej til Ans Skole