Hingeballe skov og Præstegårdsskoven
I sognet findes der to egentlige skove, Hingeballe skov og Præstegårdsskoven.
Begge skove er private ejendom. Der er adgang til skovene ifølge gældende regler.