Soldatervennekredsen i Hinge
Støtteorganisation for KFUM`s soldatermission, som er med til at skabe økonomisk grundlag for de mange soldaterhjem i Danmark og den øvrige verden.

Formand:
Henning Rhiger
Gl. Dalsgårdsvej 8
8620 Kjellerup
Tlf.: 8688 6204