Sognets historie:
Opdateret d. 5.5.2009

Hinge
Hinge er en gammel bebyggelse. I mere end tusind år har der været en landsby her på skellet mellem engene ved søen og det højere dyrkbare morænelandskab.

Kirken
Sognets ældste bygning er kirken, som er fra 1200-tallets midte, en af de første romanske kirker opført af teglsten. Indvendig er der kalkmalerier, som er malet omkring 1500 og afdækket i 1994.
Døbefonten er lige så gammel som kirken, mens det øvrige inventar er fra 1600-tallet.

Tingsted
I Hinge var der i gamle dage Tingsted for Lysgård og Hids herred.
Tingbygningen lå overfor Långawten 45 (Hinge Østergård). Der er nu opsat en mindesten på stedet.

Hinge by
Hinge by er idag en stille by, smukt beliggende ved sø og skov. Tidligere var her mange karle og piger på de alsidigt drevet gårde. Her var en stor købmandsgård, kro, smedie og vand- og vindmølle. Som nu alle er nedlagte. Den gamle skole, som var beliggende sydvest for kirken (bygget i 1823 og anvendtes som skole indtil 1863), blev i 1951 nedbrudt og genopført på Hjerl Hede. Der er ingen moderne landbrug mere. Men Hinge huser så til gengæld Hinge Søstival, der holdes hvert år ved søbredden sidst i maj.
Hinge Søstival har holdt pause siden 2006. Der arbejdes på en festival i 2009.
[ Slaget om brændevinen i Hinge, da Kong Christian VII sad på tronen. Klik her ]

Frausing
Frausing i sognets østlige del er også en gammel bebyggelse. Her ligger bl.a. Frausinggård, som er opført i 1861.

Astrup
Astrup er, ligesom Hinge en forholdsvis gammel bebyggelse. Det kan man se på bynavnet. Astrup er en udflytterby fra Hinge, og er opstået i den tidlige middelalder, omk. 1200.

Hingeballe
Hingeballe i sognets vestlige del består af udflyttergårde fra Hinge by, ligesom Astrup på vejen mellem Nørskovlund og Kjellerup.

Nørskovlund
Nørskovlund er en forholdsvis ny bebyggelse. Byen opstod ved korsvejen Midstrup-Hinge og Ans-Kjellerup, da der blev bygget andelsmejeri ved dette vejknudepunkt i 1886.
Byen er i dag den største samlede bebyggelse i sognet. Førhen var der mere end 15 forskellige håndværkere og handlende i byen. I dag er der ingen tilbage, men rundt omkring i sognet, er der blomstret flere små virksomheder op i form af gårdbutikker o. lign..
I Nørskovlund by ligger forsamlingshuset.
[ Nørskovlund - dengang og nu! ]

Skolen i Nørskovlund
I den nu nedlagte skole er der børnehave og skolefritidsordning, aftenskole, og klublokale. I dagtimerne benyttes den del af lokalerne på skolen som undervisningslokaler for autister. Dette undervisningstilbud er oprettet som en afdeling af Ans skole.

Sognet i dag
Hinge Sogn rummer forholdsvis mange arbejdspladser men er alligevel et sted, hvorfra befolkningen i stor udstrækning pendler til deres arbejde/uddannelse i andre byer. Men det er nu dejligt, når man kan vende hjem til et af landets smukkeste og mest fredfyldte steder!